Príprava na somatický koučing

 • Najdôležitejšie je vyčleniť si na koučing dostatok času. 

  Prvé koučingové stretnutie trvá približne 1,5 hodiny, pretože úvod stretnutia venujeme nastaveniu spolupráce, informáciám o somatickom koučingu a vyjasneniu si očakávaní. Následne prechádzame priamo do časti samotného koučovania.

  Štandardne koučing trvá 1 hodinu, ale môže byť aj kratší.

 • Po každom koučingu si nechajte pre seba čas okolo 15 až 30 minút. Tento čas je potrebný na integráciu, tzn. dosadnutie témy a jej spracovanie. Integrácia môže mať mnoho podôb od urobenia si poznámok, cez kreslenie, ležanie, vybratie si predmetu, ktorý reprezentuje Vaše objavy z koučingu. Dôležité je len to, aby ste hneď nevstupovali do interakcie s inými ľuďmi a venovali ten čas sám/sama sebe.

 • Nie je to nevyhnutné, ale odporúčam obliecť sa pohodlne, aby Vás nič netlačilo. Tak aby ste sa cítili komfortne, mohli sa vyzuť a prípadne si aj ľahnúť.

 • Pri online koučingu Vás poprosím, aby ste si zabezpečili dobré internetové pripojenie a aby ste boli v tichom prostredí, kde Vás nič a nikto nebude rušiť.

  Podľa Vašich preferencií je dobré pripraviť si priestor tak, aby ste mohli stáť, sedieť alebo aj ležať. Pripraviť si k sebe vodu a prípadne aj deku.

 • Nemusíte mať jasno v tom, čo chcete preberať na koučingu. Stačí, že chcete niečo zmeniť.

ZHRNUTIE

 • Na prvé koučingové stretnutie si vyčleňte 2 hodiny.
 • Na štandardný koučing si vyčleňte 1,5 hodiny.
 • Oblečte sa pohodlne a ideálne tak, aby ste sa mohli vyzuť.
 • Pri online koučingu si zabezpečte dobré internetové pripojenie a súkromie.
Ak sa budeme starať o seba, bude postarané o celý svet.