Priebeh somatického koučingu

Každé koučingové stretnutie je zarámcované otázkou, na ktorú hľadáme odpoveď. Spájate sa so sebou, svojou múdrosťou, skúsenosťami, vedomosťami, emóciami a aj nevedomým. Somatický koučing je jedno obrovské pozvanie spojiť sa sám so sebou.

 • Zameriavame sa na to, čo téma prináša v prítomnom okamihu.

  Sledujeme, čo sa deje vo vašom vnútri, čo sa objavuje.

  Čo je za tým, čo hovoríte.

 • Vy a Vaše telo ste v procese koučingu expertom.

  Počúvame Vaše telesné vnemy a nasledujeme impulzy tela. Nasledujeme to, čo sa objavuje. Napr. počas koučingu môžete sedieť, ležať, hýbať sa, triasť sa. Robiť to, čo potrebujete.

  Kedykoľvek ma môžete opraviť. Je to Váš proces a Vy ste expert.

 • Počas stretnutí spomaľujeme. Cieľom tohto spomalenia je prehĺbiť kontakt s telom. Aby ste si stihli všimnúť, čo sa v tele deje.

  Veľa pracujeme s tichom. Ticho vytvára priestor na to, aby sa objavilo, čo sa potrebuje objaviť. Ticho neznamená, že sa od Vás niečo očakáva. Je to priestor pre Vás a Vaše telo.

 • V rámci koučingových stretnutí pozývam k rôznym experimentom. Vyžaduje si to zvedavosť a otvorenú myseľ.

  Experimenty sú rôzne od verbálnych experimentov, po využívanie objektov a priestoru.

 • Je možné, že Vás počas Vášho rozprávania budem prerušovať. Cieľom prerušenia je upriamiť Vašu pozornosť na neverbálnu časť a prítomný moment.

O somatických prístupoch sa ťažko rozpráva. Somatické prístupy treba zažiť. Cítiť ich efekt vo Vašom reálnom živote je viac ako čokoľvek, čo si prečítate.

Somatický koučing je integratívny prístup a inšpiráciu našiel v mnohých smeroch. Počas koučingu používam rôzne techniky od práce s objektami, priestorom, pohybom či sebadotykom.

 

Koučing kombinujem s ďalšími somatickými technikami za účelom sprítomnenia sa, prehĺbenia kontaktu s vlastným telom, uvoľnenia napätia a podpory duševnej pohody.