Somatický prístup

Somatické prístupy vychádzajú z presvedčenia, že telo je odrazom psychiky a psychika je odrazom tela. Telo a myseľ považujeme za jedno. Za jeden prepojený a neoddeliteľný supersystém.

Keď hovorím o tele, mám na mysli úplne všetko od kostí, svalov, orgánov, vrátane mozgu. Somatický prístup neodmieta myslenie, naopak, dopĺňa ho.

Mozgu často v spoločnosti prikladáme väčší význam ako iným naším častiam. Čo keby sme sa pozreli na mozog ako na súčasť nášho supersystému a nie ako na niečo nadradené? Čo keby sme začali vnímať, čo nám hovorí stiahnutý žalúdok, roztrasené ruky alebo ťažoba na hrudníku?

Aby sme niečo mohli výskumne skúmať, potrebujeme si to rozdeliť na drobné. Aj preto sa medicína a veda na telo pozerá cez jednotlivé systémy – nervový, hormonálny, tráviaci, atď. V realite tieto systémy nefungujú oddelene, ale tvoria jeden supersystém, ktorý je v neustálej vzájomnej interakcii.

Vďaka tomu môžeme cez prácu s telom ovplyvňovať to ako sa cítime, ako vnímame situácie či aké myšlienky sa nám produkujú. Môžeme zmeniť svoj život.

Prečo duševná pohoda a nie duševné zdravie?

Používam slovné spojenie duševná pohoda. Mám pocit, že pojem duševné zdravie by naznačoval, že ak niekto chce pracovať na svojom duševnom zdraví, niečo s ním nie je v poriadku, že je chorý. A s týmto vnímaním sa nestotožňujem.

Naše telo robí vždy všetko preto, aby nás ochránilo a prežili sme. Niekedy sa však zasekneme vo vzorcoch, ktoré nám už neslúžia, sú nefunkčné alebo nám škodia. A vtedy je čas na zmenu.

Konzultácie duševnej pohody

Niekedy nás “aha” momenty vedia posunúť a uspokojíme tým aj potrebu nášho mozgu porozumieť. Preto kombinujem vo svojej práci somatický koučing aj s konzultáciami duševnej pohody. V rámci konzultácií vysvetľujem fungovanie napr. nášho nervového systému a ponúkam somatické techniky vzhľadom na tému. 

Sú rôzne cesty ako dosiahnuť duševnú pohodu. Každý sme jedinečný a potrebujeme niečo iné. Niekomu zafunguje práca s dychom, niekto sa vyberie cestou práce s blúdivým nervom, niekto začne dávať väčší dôraz na spánok a stravu, niekto sa rozhodne odhlásiť zo sociálnych sietí. Spoločne nájdeme tú Vašu cestu.

Čím je telo slabšie, tým viac prikazuje. Čím je telo silnejšie, tým viac poslúcha.
Jean-Jacques Rousseau
Filozof