Somatický koučing

Somatický koučing je partnerstvo kouča a klienta. Bezpečné miesto, ktoré pozýva k tomu, aby ste si venovali vedomú pozornosť a počúvali sa. Počúvali signály, ktoré Vám dáva telo prostredníctvom telesných pocitov, emócií, myšlienok.

Pozývam Vás pozerať sa na telo, nie ako stroj, ktorý používame, ale ako na cestu k odpovediam, ktoré hľadáte.

Všetko, čo púta Vašu pozornosť si zaslúži svoj priestor. Niekedy je témou tvorba biznis plánu, niekedy stres, emócie či náročná pracovná alebo životná situácia.

 • V klasickom koučingu sa pracuje s klientom len na úrovni mysle. V somatickom koučingu dopĺňame prácu s mysľou o prácu s telom, ktoré tvoria jednotu.

  Dávame väčší dôraz na počúvanie tela a priestor dávame experimentovaniu.

 • Hlavným rozdielom oproti psychoterapii je, že v somatickom koučingu sa nikdy nepýtame na minulosť. Pracujeme s tým, čo je živé a prítomné tu a teraz. Minulosť sa však často objavuje, pretože všetky naše zážitky sa ukladajú v tele a telo reaguje akoby boli niektoré zážitky prítomné. A to, čo je prítomné, spracovávame.

  V rámci somatického koučingu sa riešia aj témy, ktoré sú považované za vhodné na psychoterapiu. V závislosti od aktuálneho stavu a závažnosti kouč individuálne posudzuje, či klientovi neodporučí skôr psychoterapiu.

  Zároveň je možné súčasne chodiť na koučing aj psychoterapiu. Somatický prístup vie často pomôcť, pokiaľ sa klient nevie ďalej posunúť pomocou tzv. "talk" psychoterapie.

 • Somatický koučing nemá obmedzenie dané témou. Všetko, čo púta pozornosť klienta je možné riešiť na koučingu. Dokonca, aj keď téma nie je jasná a klient sa cíti stratený.

  Špeciálne efektívny je somatický koučing pokiaľ klient:

  • nevie logicky vysvetliť, čo sa deje
  • cíti sa vystresovaný a zažíva úzkosť
  • sa cíti zablokovaný v oblasti kreativity
  • sa cíti osamelo alebo odpojený od seba či iných ľudí
  • má niečo dôležité urobiť
  • považuje za náročné identifikovať alebo komunikovať, čo chce
  • má ťažkosti s hranicami
  • je vysoko citlivý
  • je konfrontačný
  • hľadá hlbšie prepojenie so sebou
  • sa chce spojiť so svojou intuíciou
  • chce zažívať väčšie pocity slobody
  • zažíva nepríjemnú bolesť
  • cíti, že sa nevie autenticky prejavovať.

Podľa dohody s klientom kombinujem koučing s konzultáciami duševnej pohody. Niekedy ide o ponúknutie informácií a niekedy o učenie sa somatickej praxe pre podporu naplnenia cieľov koučingu.

To, čo je potrebné, nie je až tak snaha zlepšiť sa, ale snaha stať sa vedomejším krásy toho, kým už sme.
Timothy Gallwey
Popredný odborník v zlepšovaní výkonnosti a organizačných zmenách, autor kníh Inner game