Somatický koučing

Somatický koučing je dynamické partnerstvo medzi koučom a klientom. Vytvárame bezpečné a podporujúce prostredie, kde môžete venovať vedomú pozornosť signálom svojho tela a počúvali sa – svoje telesné pocity, emócie a myšlienky. 

Pozývam Vás pozerať sa na telo, nie ako stroj, ktorý používame, ale ako na cestu k odpovediam, ktoré hľadáte.

Všetko, čo púta Vašu pozornosť si zaslúži svoj priestor. Niekedy je témou tvorba biznis plánu, niekedy stres, emócie či náročná pracovná alebo životná situácia.

 • Klasický koučing sa zameriava len na myseľ, zatiaľ čo somatický koučing integruje prácu s telom a mysľou do jedného celku. Dávame väčší dôraz na počúvanie tela a experimentovanie, čím umožňujeme hlbšie a trvalejšie zmeny.

 • Somatický koučing sa líši od psychoterapie tým, že sa zameriava na prítomný okamih, nie na minulosť. Pracujeme s tým, čo je živé a aktuálne, prítomné tu a teraz. Telo pritom často odhaľuje minulé zážitky, ktoré spracovávame ako súčasť prítomnosti.

  Je možné súčasne chodiť na koučing aj psychoterapiu. Somatický prístup vie často pomôcť, pokiaľ sa klient nevie ďalej posunúť pomocou tzv. "talk" psychoterapie.

 • Somatický koučing nemá témy, ktoré by boli mimo jeho rozsahu. Či už ide o tvorbu biznis plánu, stres, emócie alebo náročné životné situácie, všetko je možné riešiť. Dokonca aj vtedy, ak neviete, čo sa deje a cítite sa stratení - somatický koučing vytvorí priestor na hľadanie riešení aj bez jasného úvodného zadania. Somatický koučing je obzvlášť efektívny, ak sa cítite vystresovaní, zablokovaní alebo hľadáte hlbšie prepojenie so sebou.

  Somatický koučing je špeciálne efektívny, ak:

  • Nedokážete logicky vysvetliť svoje pocity.
  • Cítite stres a úzkosť.
  • Ste zablokovaní v kreativite.
  • Cítite sa osamelo alebo odpojene od seba či iných ľudí.
  • Stojíte pred dôležitým rozhodnutím.
  • Ťažko vyjadrujete svoje potreby.
  • Máte problémy s hranicami.
  • Ste vysoko citliví.
  • Máte tendenciu byť konfrontační.
  • Hľadáte hlbšie prepojenie so sebou a chcete sa spojiť so svojou intuíciou.
  • Túžite po väčšom pocite slobody.
  • Trpíte nepríjemnou bolesťou alebo chronickými zdravotnými ťažkosťami.
  • Neviete sa autenticky prejavovať.

V rámci koučingu ponúkam aj konzultácie zamerané na duševnú pohodu. Poskytujem potrebné informácie a vhľady na to, čo sa klientovi deje. Učím somatické techniky, ktoré podporujú dosiahnutie koučovacích cieľov.

To, čo je potrebné, nie je až tak snaha zlepšiť sa, ale snaha stať sa vedomejším krásy toho, kým už sme.
Timothy Gallwey
Popredný odborník v zlepšovaní výkonnosti a organizačných zmenách, autor kníh Inner game