Rozvojové programy pre firmy

Neurobiologická podstata ľudí je prirodzene flexibilná. Pripravená reagovať na všetko, čo sa deje. Ak budú ľudia vo Vašej organizácii fungovať v súlade so svojou neurobiologickou podstatou, Vaša firma bude flexibilná a trvalo udržateľná.

Workshopy
a školenia

Teambuildingy

Prednášky a webináre

1 na 1 konzultácie a koučing

Každý človek a každá firma má svoj jedinečný potenciál a svoju jedinečnú cestu. Mojím cieľom je podporiť Vás na tejto ceste.

Skupinové programy tvorím tak, aby som sa ich sama chcela zúčastniť. Myslím si, že život je príliš krátky, aby sme trpeli na školení a čakali, kedy konečne skončí. Pri tvorbe uplatňujem tieto princípy:

 • Na ľudí nahliadam ako na neuro-bio-psycho-sociálne bytosti. Jednoduchšie povedané – ako na ľudské bytosti. Práca je prirodzeným vyústením túžby po aktivite a potreby prežiť.

  Každý človek je ovplyvnený svojou minulosťou, súčasnými okolnosťami a aj tým, čo si myslí o budúcnosti.

  A každý zamestnanec je ovplyvnený rôznymi oblasťami svojho života, nielen svojou prácou. Naše telo nerozlišuje, či sme v práci, doma alebo v obchode.

 • Kladiem dôraz na to, aby bol nervový systém ľudí v stave, kedy sa cítia bezpečne. Len v tomto stave sa dokážeme učiť, otvárať sa novým možnostiam, prepájať sa s inými ľuďmi ako aj samy so sebou.

  Vytváram priestor, aby si ľudia cez telo mohli zažiť fungovať inak. Tým sa otvárajú nové možnosti, ktoré sú ľahšie dostupné a podporuje sa tým zmena.

 • Aktivity tvorím tak, aby bol dostatok priestoru na integráciu, tj. na dosadnutie zmien do reálneho života.

  Náš mozog prirodzene proti zmenám bojuje, ale aj v rámci rozvojových aktivít vieme urobiť veľa, aby sme želanú zmenu podporili.

 • Som presvedčená, že poznanie definície stresora alebo dimenzií well-being-u ešte nikdy nikomu život nezmenilo a ani nepomohlo firme napĺňať svoje ciele.

  Siahodlhé psychologizovanie, teoretizovanie a filozofovanie patrí na akademickú pôdu a do diskusie odborníkov. Na rozvojových aktivitách sa potrebujeme zamerať na dosiahnutie zmien.

 • K ľuďom pristupujem s úctou k tomu, že nikdy nemôžem pochopiť celý ich príbeh, rozmer práce či podnikania.

  Vytváram priestor, kde sa ľudia môžu skontaktovať so sebou a nájsť pre seba najlepší postup a riešenia.

  To, čo je správne pre jednu firmu/človeka, nemusí (i keď môže) byť správne pre druhú/druhého.

  To, čo poznáme ako klasické teórie a modely v oblasti soft skillov prinášam až keď vznikne potreba.

 • Som presvedčená, že nadobudnutie zručnosti je len začiatok. To najdôležitejšie je, aby sme zručnosti využívali. Preto je práca s motiváciou, hodnotami, vnútornými presvedčeniami nevyhnutnou súčasťou mojich rozvojových aktivít.

Všetky rozvojové programy realizujem naživo, online alebo ich kombináciou.

Dohodnite si so mnou termín ešte dnes.

Dohodnime si telefonát alebo stretnutie, aby ste zistili, aké možnosti sú pre Vás najlepšie.