Mgr. Alena Porubská

Moja cesta k somatickým prístupom

Výkonný život

Mojím zámerom štúdia pracovnej psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave bolo porozumieť ľuďom a nášmu správaniu. To sa mi aj naplnilo.

Od detstva som bola zameraná na výkon a racionalitu, čo sa odrazilo na mojej kariére. Ako konzultantka, a neskôr aj v korporátoch na HR oddeleniach, som sa venovala hodnoteniu a rozvoju, prevažne, manažérov a talentov. Online psychodiagnostika, tvorba kompetenčných modelov, assessment centrá, 360° spätné väzby, školenia mäkkých zručností, teambuildingy. V tom sa dodnes cítim viac ako doma.

A život tela v neustálom výkone

Popritom som od detstva telo používala ako nástroj, ktorý slúžil mojej mysli. Tancovala som, športovala som, tlačila som ho do výkonu cez únavu a choroby. Chcela som, aby slúžilo mojim cieľom. A popri tom som mala rôzne chronické choroby a obdobia, kedy som chytila každú chrípku.

Žila som oddelene od tela. A dnes zažívam obrovský rozdiel v kvalite života, keď vnímam, čo mi telo hovorí a aj podľa toho konám.

Ak sa nič nezmení, nič sa nezmení.

Koučing nebol pre mňa dosť

S koučingom som sa prvýkrát stretla na vysokej škole, kedy ešte na Slovensku len začínal. Vtedy som ho vnímala ako zaujímavý nástroj pre prácu s ľuďmi – ale len ako jeden z mnohých. Zároveň sa rokmi na trhu začali označovať ako kouči ľudia, s ktorých prácou som sa nestotožňovala.

Nejaký čas po vysokej škole sa mi začala otvárať cesta somatických prístupov. Pre moju neúnavnú, výkonnú a racionálnu myseľ bola a je toto cesta. Rozprávať sa hodiny o nejakej téme, porozumieť jej, nájsť príčiny… to moja myseľ vedela urobiť často aj sama, ale nebolo to dosť. Neznamenalo to zmenu. Až cez prácu s telom som začala cítiť okamžité, ale aj dlhodobé zmeny v každodennom živote.

Na druhý pohľad

Kvôli efektivite a zažitej zmene na sebe som sa rozhodla, že si vyberiem jeden zo somatických psychoterapeutických výcvikov. Medzičasom mi však prišiel do cesty somatický koučing. Moja prvá reakcia bola – koučing, to nie.

Po hlbšom štúdiu, o čom je somatický koučing, som sa rozhodla, že to bude pre mňa most k somatickým psychoterapiám. Ale mýlila som sa. Somatický koučing je oveľa oveľa viac.

Somatický koučing

Krátky profesionálny profil

Vyštudovala som magisterské štúdium sociálnej a pracovnej psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Medzinárodnú certifikáciu ako somatický kouč som získala v londýnskej The Somatic School, čo je prvá spoločnosť na svete, ktorá získala druhý level akreditácie od ICF (International Coaching Federation) v somatickom koučingu. Absolvovala som 171,5 hodín vzdelávania v koučingu a aktuálne som v procese získania certifikácie od ICF.

Pracujem pod supervíziou.

Spojme sa cez LinkedIn